Wie zijn we

CONTACTGEGEVENS
’t Brabants Gevoel
Rubensstraat 13
5102 DT Dongen
Tel: +31(0)6 551 112 84
Email: info@tbrabantsgevoel.nl
Ons website-adres is: http://tbrabantsgevoel.nl.

PRIVACY STATEMENT ’t Brabants Gevoel

’t Brabants Gevoel respecteert de privacy van haar klanten, relaties en gebruikers van haar website. Indien wij persoonlijke informatie ontvangen, zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen. In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe je contact met ons kunt opnemen indien je hier vragen over hebt.

Doel van de gegevensverwerking
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij kunnen je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

• om klanten en geïnteresseerden te informeren over de diensten en/of producten van ’t Brabants Gevoel;
• om de nieuwsbrief van ’t Brabants Gevoel toe te kunnen sturen;
• het uitvoeren en/of verwerken van transacties;
• om via social media contact met klanten en geïnteresseerden te onderhouden;
• voor werving van medewerkers van ’t Brabants Gevoel;
• om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op ’t Brabants Gevoel van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Het betreft de volgende gegevens die wij van je kunnen verwerken: NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, betaalgegevens, aankoopgegevens, e-mailadressen en IP-adres.

Bewaren overige gegevens
’t Brabants Gevoel bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Maximaal 3 jaar tot na einde van de klantrelatie. 

Social media en websites van derden
Graag maken wij je er op attent dat indien je via links op onze website andere websites of apps van derden bezoekt, zoals social media, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van ’t Brabants Gevoel, van toepassing is op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

Cookies

Wij maken alleen gebruik van functionele cookies voor een optimale werking van deze website. Wanneer u dit niet wenst kunt u dit instellen in uw browser instellingen.

Wijzigingen

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Contact

Neem gerust contact met ons op indien je vragen hebt over ons privacy beleid. Je hebt daarnaast het recht ons te verzoeken om inzage te geven in je persoonsgegevens, deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Neem hiervoor o.v.v. “privacy statement” contact op met info@tbrabantsgevoel.nl